Descrierea unitatii de invatamant

Informatii generale privind unitatea

 

    Scurt istoric

 

ASPECTE  ECONOMICE ,SOCIALE ,CULTURALE   

         

         Locuitorii comunei Curcani   au ca principală activitate econonică  agricultura,  în  special  cultura   cerealelor  ,   legumicultura  şi  creşterea  animalelor,  produsele  fiind  necesare   nevoilor  familiei    şi  valorificării  pe  pieţele  din  Bucureşti       şi  Olteniţa şi   unele meşteşuguri (carămida arsă, împletitul coşurilor,fierăria ,zidaria, etc.)

         Ca prim tip de economie rurală se practică agricultura în parloagă .Agricultura în ogor se baza pe cel mai simplu sistem de rotatie  a culturilor de 1 an sau 2 ani. Acest tip de agricultură se menţine  până la începutul  sec.al XIX –lea. Agricultura  extensivă se dezvoltă cu repeziciune în sec.al XIX –lea ,fiind specifică capitalismului .Agricultura intensivă apare doar răzleţ înaintea celui de-al doilea război mondial.

         Colectivizarea forţată a ţărănimii a întrerupt cursul ascendent  al dezvoltării agriculturii, iar efectele benefice ale redării pământului au  început să se concretizeze şi să devină realitate după 1989. Redarea pământului foştilor proprietari a făcut principala ocupaţie a locuitorilor comunei să rămână tot agricultura. Cu toate că are o infrastructură relativ bună ( DN 4, DJ 402, cale ferată, telefonie digitală, apă curentă ) ,  activitatea industrială nu are reprezentare şi nici perspective. În  localitate  îşi  desfăşoară   activitatea  şi  un  număr  de   25  de   societăţi  comerciale   şi asociaţii  familiale  în   domeniul  comerţului,  prestărilor  de  servicii,  agricultură  şi  transport.

    Populaţia comunei, având în componenţă şi un procent aproximativ de 58 % de locuitori de etnie rromă, are o stare de sărăcie avansată existând la nivel local 550 de dosare de ajutor social. Probleme deosebite ridică familiile de rromi ,unele dintre ele din cauza lipsurilor  materiale nu-şi trimit copiii la şcoală. Săracia ,lipsa locurilor de muncă (somajul)i-a determinat pe unii să meargă în Italia, Spania etc.,să lucreze,  iar copiii au fost lăsăţi în grija bunicilor. O parte a populaţiei este navetistă ,având locuri de muncă în Bucureşti sau pe diverse şantiere de construcţtii .

   Oamenii harnici şi cumpătaţi, curcănenii au desfăşurat încă de la început o varietate de obiceiuri şi tradiţii populare legate de muncă ,de preocuparile lor ,de evenimente importante din viaţa familiei. Casele construite din pământ au fost înlocuite cu case din cărămidă arsa , iar tigla şi tabla au înlocuit stuful cu care erau acoperite casele.

          Costumele  erau specifice subzonei folclorice Vlăsia, prin croiala ţărăneasca simplă, prin culorile de bază alb, roşu,  negru ,armonizate cromatic ,reflecta gustul şi fantezia artistului popular şi corespundeau ritmului săltăreţ şi jocurile de pe aceste meleaguri (geampara ,sârba ,brâu ,tigăneasca ). Femeile îşi confecţionau cămăşile din fire de cânepă, aşa zisul tort. La mâneci şi deschizatura  de la piept ,cămăşile erau ornamentate  cu fire de arnici prin crosetare. Fustele  ţesute cu urzeală din tort erau foarte lungi şi largi .Pe cap nevestele purtau legături albe şi basma ,iar în picioare ciorapi din lână şi cipici din aba. În zilele de sărbătoare purtau  papuci.Barbaţii purtau izmene din tort, iar în picioare din piele crudă de porc, opinci. Apropierea capitalei  a făcut ca portul naţional să dispară complet .

         

Tipul unitatii de invatamant:

-scoala cu clasele I-VIII si gradinite cu program normal

Formele de invatamant: -zi

Unitatea scolara este  unitate coordonatoare

Servicii oferite:

-internet,telefon,fax,cablu TV

2. Constructia scolara:

- unitatea functioneaza in cladire cu destinatie de scoala; gradinitele cu program normal nr.1 si nr. 2 functioneaza in spatii nou amenajate.

- constructia gazduieste numai unitatea scolara

- spatiul de invatamant: - numarul de cladiri: 6

- spatiile     de      invatamant auxiliare: laboratoare: informatica, biologie, fizica-chimie, atelier mecanic, centru de documentare si informare, cabinet psihopedagogic, sala de sport amenajata intr-o sala de clasa;

-situatia juridica: scoala cu personalitate juridica (exista acte de proprietate pentru localurile de scoala si terenurile aferente).

3. Utilitati: apa curenta,curent electric, canalizare, sistem de incalzire : centrala termica corp B si gradinițe, sobe in celelalte corpuri de școala)

4. Curriculum

- prezentare generala:    Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul naţional. Curriculumul naţional centrat pe competente este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ, al programelor şcolare şi al manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar (Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare). Planul-cadru de învăţământ reprezintă principalul document oficial de tip reglator – componentă a curriculumului naţional – şi, prin aceasta, un instrument de bază în promovarea politicii educaţionale la nivel naţional. Planurile-cadru de învăţământ stabilesc, diferenţiat în funcţie de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în şcoală şi numărul de ore alocat fiecăreia dintre acestea. Disciplinele sunt prezentate grupat în două arii curriculare: Uman si Real.Această grupare asigură coerenţa structurală a planurilor-cadru de învăţământ pentru toate nivelurile de şcolaritate. 
       Pentru învăţământul primar şi gimnazial, planurile-cadru cuprind două componente:  trunchiul comun, ca ofertă curriculară obligatorie pentru toţi elevii, şi
 curriculumul la decizia şcolii, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ; se asigură astfel cadrul pentru susţinerea atât a unor performanţe diferenţiate, cât şi a intereselor specifice de învăţare ale elevilor.   Curriculumul la decizia şcolii asigură cadrul pentru susţinerea atât a unor performanţe diferenţiate, cât şi a intereselor specifice de învăţare ale elevilor. 

© 2022